Compass Travel

Zadanie: Stworzenie identyfikacji wizualnej biura podróży Compass Travel.