DekumDekum

Zadanie: Zaprojektowanie logo firmy DekumDekum. Charakterystycznym symbolem kojarzącym się z ta marką jest buldożek francuski, dlatego w logo pojawił się jego wizerunek.