Super Piksel

Zadanie: Opracowanie identyfikacji wizualnej firmy Super Piksel.