Synthos

Zadanie: Wykonanie grafiki związanej z nowoczesną chemią dla firmy Synthos.